Trang Hướng Dẫn Pháp Luật và Miễn Trừ Trách Nhiệm cho Trang Web Kèo Nhà Cái Carreradereyes

1. Mục Đích và Phạm Vi:

Trang Hướng Dẫn Pháp Luật và Miễn Trừ Trách Nhiệm này được thiết kế để thông báo cho người dùng về các quy định pháp lý và giới hạn trách nhiệm áp dụng khi sử dụng trang web Kèo Nhà Cái Carreradereyes. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu, và chấp nhận các điều khoản và điều kiện được nêu ra.

2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:

Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm văn bản, hình ảnh, logo, biểu tượng, thiết kế và phần mềm, là tài sản của Kèo Nhà Cái Carreradereyes hoặc được cấp phép sử dụng cho chúng tôi. Nội dung này được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ và các quy định quốc tế. Bất kỳ sử dụng nào của nội dung này không tuân thủ các quy định này có thể vi phạm luật bản quyền, thương hiệu, và các luật pháp khác.

3. Miễn Trừ Trách Nhiệm:

  • Tính Chính Xác của Thông Tin: Kèo Nhà Cái Carreradereyes cung cấp thông tin “như là” và không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, hoặc kịp thời của thông tin được cung cấp trên trang web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định nào được thực hiện dựa trên thông tin này.
  • Liên Kết Đến Trang Web Khác: Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web khác không do Kèo Nhà Cái Carreradereyes quản lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho nội dung hoặc tính chính xác của các trang web này và không đại diện hoặc bảo đảm cho thông tin hoặc dịch vụ mà chúng cung cấp.
  • Rủi Ro: Việc sử dụng trang web này là do quyết định và rủi ro của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc truy cập hoặc không thể truy cập vào trang web này.

4. Thay Đổi Nội Dung:

Kèo Nhà Cái Carreradereyes có quyền thay đổi, sửa đổi, hoặc xóa bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không cần thông báo trước, và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do những thay đổi này gây ra.

5. Pháp Luật Áp Dụng và Giải Quyết Tranh Chấp:

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết dưới sự điều chỉnh của luật pháp của quốc gia nơi Kèo Nhà Cái Carreradereyes đặt trụ sở chính và thông qua quy trình tố tụng tại quốc gia đó.

6. Liên Hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Trang Hướng Dẫn Pháp Luật và Miễn Trừ Trách Nhiệm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web.

Trang Hướng Dẫn Pháp Luật và Miễn Trừ Trách Nhiệm này có hiệu lực từ ngày đăng và có thể được cập nhật hoặc thay đổi mà không cần thông báo trước. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào cũng đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Patrocina

logo-gofit-400
ferreiro_de_crdrw
garcia-leero
rin-run-run-logo
vitasalud-logo
5/5 (1 Review)